Press "Enter" to skip to content

Fundacja

„Szkoła z Charakterem” im. Edith Stein

Adres: Bałtycka 8, 44-100 Gliwice

E-mail: poczta@szkolazcharakterem.gliwice.pl

Telefon: (32) 335 30 64